Retouren

U hebt de mogelijkheid om een geleverd product aan ons te retourneren binnen 14 dagen na levering.
De kosten van retourzending komen voor uw rekening. Na ontvangst van de retourzending zullen we binnen 14 dagen het betaalde product en inbegrepen verzendkosten aan u overmaken op het bij ons bekende rekeningnummer.
Producten die voor u op specificatie zijn gemaakt of persoonlijk van aard zijn vallen buiten de regeling.

Verpakking

Tijdens de zichttermijn zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan "Laatste Reismand" retourneren, conform de door "Laatste Reismand" verstrekte redelijke en duidelijke instructies.