Pitriet grafmanden

Pitriet grafmanden en uitvaartmanden worden ambachtelijk gevlochten van duurzaam gewonnen materialen.